Annette Berg

Om mig

Blot ultra kort: jeg er født i 1964, sønderjyde, har 4 børn, 3 børnebørn og så er jeg livsnyder med stort L ✨


Jeg hører til i den spirituelle og alternative ende af præsteskalaen.

Det er min erfaring, at Gud/Kilden/Altet/Skaberkraften (eller hvilke ord, vi ynder at bruge) er at finde i alle religioner.


Vores tradition er den kristne ... OG den guddommelige kærlighed er langt større end traditioner og dogmer.

Kristusbevidsthed er - som jeg ser det - et andet ord for det, vi er fælles om på kryds af tværs af alle forskelle iøvrigt.

Jeg har været sognepræst i 27 år i Vig i Odsherred, Nordvestsjælland - et arbejde, jeg havde det som en fisk i vandet med samtidig med at jeg var nysgerrig på ´verden udenfor Verona´.

Jeg tror, at vi alle sammen er på en evig, guddommelig og transformerende sjæls-rejse - uanset om vi har tro eller om vi har fravalgt denne del af verdensbilledet.


Vi er i og af samme ENHED.

Det er bl.a., hvad der kan udledes af Bibelens ord om, at vi som mennesker er skabt i Guds billede... tror jeg 💫

PRÆSTINDE OG UDE - FREELANCE

PræstINDE og UDE angiver, at jeg hører hjemme både i og udenfor vores etablerede og traditionsrige Folkekirke.

Jeg er opvokset som præstedatter i Øster Løgum præstegård i nærheden af Rødekro i det Sønderjyske, og har næææsten fået kirken ind med modermælken.

Den kristne tro er mit fundament.

Jeg holder af at møde mennesker... i øjenhøjde, vedkommende, imødekommende, kærligt, gennemsigtigt, direkte og ærligt.

I foråret 2020 begyndte jeg som "freelance præst".

Freelance tilkendegiver i denne sammenhæng, at jeg valgte at sige mit faste embede op i Vig og nu ønsker at være uden fast embede.

Årene 2020-2022 har jeg brugt på at restituere på alle planer samt jeg har været med til at skabe LEVEFÆLLESSKAB & INSPIRATIONSCENTRET POLYNESIEN, se mere her:

https://www.facebook.com/groups/polynesien/?ref=share_group_link

Fra sommeren 2022 har jeg arbejdet på fuld tid som selvstændig.

ET NEJ ER LIGE SÅ VELKOMMENT SOM ET JA

Da jeg ikke er i fast embede, er det den lokale præst, der er MYNDIGHED.

Det betyder i praksis, at det er ham/hende, der i hvert enkelt tilfælde skal give mig tilladelsen, hvis jeg skal forrette en kirkelige handling - også selvom handlingen foregår udenfor kirkerummet.

Nogle præster siger ja - andre siger nej.

Jeg siger selv ja til at forrette kirkelige handlinger i alle kirker og sogne i hele landet - på nær i Vig og Nr. Asmindrup kirker og sogne, Odsherred Provsti, hvor jeg selv som nævnt har været præst i knap 30 år.

Mit NEJ til at varetage præste-opgaver i disse to kirker og sogne skyldes hensynet til min efterfølger.

DÅB - NAVNGIVNING

Dåb foretager jeg gerne i jeres lokale kirke, HVIS jeres præst giver tilladelsen.

Dåb udenfor kirken er ikke muligt.

Hvis I har fået jeres barn navngivet, kan vi i fællesskab arrangere netop den navngivningsfest, I kunne tænke jer - med eller uden en personlig tale.


Honorar efter aftale.

KONFIRMATION - NONFIRMATION

Konfirmation foretager jeg gerne i jeres lokale kirke, HVIS jeres præst giver tilladelsen.

Konfirmation udenfor kirken er ikke muligt.

Hvis i stedet jeres datter/søn skal nonfirmeres, kan vi i fællesskab arrangere netop den nonfirmations-ceremoni, I kunne tænke jer - med eller uden en personlig tale.

Honorar efter aftale.

BRYLLUP


Vielse med ordlyden i det kirkelige vielsesritual foretager jeg i kirker såvel som i det fri eller hvor det ønskes, HVIS vielsesmyndigheden tillader dette - f.eks. hjemme i jeres have, på stranden, Kragerup Gods eller andre steder.

NB !


I fbm. bryllupper ved Herthadalen, Sonnerupgaard Gods samt Slangerupgaard skal den juridiske del tilvejebringes via rådhuset først, da vielsesmyndighederne i disse sogne IKKE tillader, at jeg forretter kirkelige vielser.

Men jeg er gerne behjælpelig med at afholde en kærligheds-ceremoni (uden præstekjole og uden det kirkelige ritual), som vi planlægger sammen med eller uden en personlig tale.

Med andre ord: Jeg er gerne ceremonileder, når I forinden har underskrevet de juridiske papirer på rådhuset - i civilt - ved en fejring af jeres kærlighed - i det fri eller hvor I bor eller hvor I ønsker det.

Honorar efter aftale.

BISÆTTELSE/BEGRAVELSE

Bisættelser og begravelser foretager jeg i kirker/kapeller med det kirkelige begravelsesritual, HVIS begravelsesmyndigheden tillader dette.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken eller ikke selv ønskede en kirkelig handling, kan jeg være ceremonileder (i civilt) i kapeller ... eller hvor det ønskes - altså udenfor kirkerummet og uden det kirkelige begravelsesritual... m.a.o. uden gejstlig medvirken, som det kaldes.

Og/eller en ceremoni omkring afdødes urne kan komme på tale.

Honorar efter aftale.

HONORAR

Mit honorar pr. tjeneste er inkl. kørselsgodtgørelse og honoraret fastsættes som nævnt ovenfor efter aftale.

Se mere her: Kontakt, pris og betaling

PRAKTIKKEN

Tidligst 3 måneder før kan jeg sige endeligt ja til at booke en dato, men jeg forhåndsreserverer hellere end gerne.

Aftaler længere ud i fremtiden kan altså reserveres anytime og endeligt aftales, når vi nærmer os de 3 måneder før.

Vær opmærksom på, at i tilfælde af sygdom har jeg ikke pr. automatik en stand-in, jeg kan sende i mit sted OG jeg skal gøre ALT, hvad jeg kan for at være behjælpelig med at finde en, der kan tage over.

Talen, hvis en sådan er aftalt, skal jeg nok under alle omstændigheder kreere, hvis jeg kan... og ikke er FOR syg.

I mine mange 30 år som præst, har dette scenarie IKKE været aktuelt.

BEGRAVELSESRÅDGIVER

I samarbejde med Lavendla arbejder jeg nu også som begravelsesrådgiver og ceremonileder - se mere her:

https://lavendla.dk/om-lavendla/personal-lavendla/annette-berg/

ÅNDELIG VEJLEDNING

Samtaler - evt. et samtaleforløb - af menneskelig, sjælesørgerisk/åndelig karakter - hvad der end fylder - er du mere end velkommen til - prisen er på timebasis og inkl. kørselsgodtgørelse.

Vi mødes enten hos dig - eller via zoom/facetime/google meet/teams/skype - eller hos mig.

Udover knap 30 års erfaring som sognepræst, tog jeg i 2004 en toårig gestaltterapeutisk uddannelse i sjælesorg hos cand.theol. og gestaltterapeut Bent Falk: https://psykoterapeutforeningen.dk/terapeut/bent-falk/ Den uddannelse var en gave i mit virke som præst og jeg bruger den i praksis dagligt - i samtaler, i mødet med andre, i egne processer osv osv.

Ligeledes er den erfaring jeg har tilegnet mig igennem mange års praksis og vejledning via debbiechristensen.dk … indenfor klarsyn og klarhørelse. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TV-RADIO-YOU TUBE-PROGRAMMER
- der på forskellig vis er med til at kaste lys på årsagssammenhænge til at jeg er, hvor jeg er i dag:

You tube - marts 2024 - Vendepunktet - podcast v. Mette Maja Mouritsen og undertegnede (Annette Berg):
https://youtu.be/ehKN6JSpa1E?si=kk7j_7fV95cG2qaO

You tube - november 2022 - Konference om reinkarnation og tidligere liv, Martinus Institut:
https://youtu.be/_1QN3dU411Q

You tube - april 2022 - Glædelig palmesøndag og påske fra Gudindehytten: https://youtu.be/kszrHGPNBKI

You tube - februar 2021 - Glædelig kyndelmisse fra Gudindehytten: https://youtu.be/w1tj1EJ1XHE

Radio Jupiter - juli 2021 - https://youtu.be/FFjuoma-dtI

You tube - november 2021 - Første søndag i advent hilsen fra Gudindehytten: https://youtu.be/zsHfjJggSZQ

TV øst - januar 2016 - https://www.tv2east.dk/odsherred/annette-berg-far-lov-fortsaette-som-praest

TV øst - oktober 2016 - https://www.tv2east.dk/hvem-er-du/hvem-er-du-annette-berg

TV øst - december 2015 - https://www.tv2east.dk/video/klip/praestens-lektie-anette-berg

TV øst - november 2015 - https://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-11-18-det-kan-koste-hende-jobbet-praest-fastholder-holdning-til-reinkarnation

TV øst - https://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-11-03-praest-kan-miste-jobbet-efter-denne-udtalelse-paa-tv

TV øst - november 2015 - https://www.tv2east.dk/odsherred/praest-i-stormvejr

TV øst - oktober 2015 - https://www.tv2east.dk/praestens-lektie/praestens-lektie-42

TV øst - februar 2015 - https://www.tv2east.dk/praestens-lektie/er-det-i-orden-ogsa-laegge-blomster-den-afdode-terrorist


_____

FOTOGRAF

Fotoet af mig her ovenfor er taget af fotograf Izabella Schou.

Se mere her:

https://izabellaschou.com